TA ČR

Program ÉTA

Udržitelný rozvoj kulturní krajiny a ochrana historických památek v zalesněném prostředí

Kulturně historická krajina představuje mnohovrstevný soubor faktů přírodního i antropogenního původu a výsledek jejich vzájemné interakce. Charakter krajiny určují způsoby využívání v posledních letech, ale i mnoha staletí a tisíciletí nazpět. Projekt je zaměřen na identifikaci a dokumentaci antropogenních reliktů v zalesněném prostředí a vytvoření geodatabází včetně vhodných 3D modelů reliktů v různém stavu dochování, a to přehledně pro koncového uživatele map a certifikovaných metodik kvůli hospodaření v kulturně historické krajině. Koncový uživatel aplikací bude mít přímo zprostředkovány a definovány možnosti využívání zalesněné plochy s archeologickými památkami, které vystupují nebo naopak se zahlubují do přírodního reliéfu krajiny. Vytvořené mapy založené na digitálním modelu reliéfu, surových datech z LiDARu a historických mapách jsou vhodné pro rekonstrukci historické krajiny v pojetí ochrany přírody a zároveň nezbytné pro územní plánování. Certifikované metodiky představí možnosti např. těžby dřeva a přejezdnosti antropogenních reliktů různou těžební nebo svozovou technikou. Vedlejší produkty projektu představuje využití v památkové ochraně, cestovním ruchu a vzdělávání.

Bez popisku

V původním plánu projektu byla výstava zamýšlena jako putovní. Startovací pozicí mělo být Ministerstvo životního prostředí, poté se výstava měla po měsíci přesunout do Jihočeského kraje, kde měla přes České Budějovice doputovat až do Prachatic. Kvůli současné situaci byla však přesunuta online.

Certifikovaná metodika bude obsahovat postup predikce zaniklých vodních děl, a jejich následné využití pro výstavbu retenčních nádrží. Metodika tak popíše, jak co nejméně narušit původní relikt, a zároveň jej, co možná nejefektivněji, znovu využít. Předpokládaný termín publikování je prosinec 2020.

Specializovaná mapa bude obsahovat geografický přehled pozůstatků v zalesněné krajině pro potřeby státní správy, samosprávy a vlastníků pozemků, aby bylo docíleno udržitelného rozvoje zalesněného území. Mapa bude doprovázena katalogem těchto reliktů. Očekávaný termín vytvoření mapy je květen 2022.

Kniha

UDRŽITELNÝ ROZVOJ KULTURNĚ HISTORICKÉ KRAJINY

V plánované (listopad 2022) knize bude řešena otázka stávajícího hospodaření v zalesněném prostředí a jeho vliv na terénní relikty prehistorické a historické lidské činnosti, problematiku udržitelného vývoje z pohledu konzervace těchto památek, ale také společenskou odpovědnost, kterou má lidstvo samo vůči budoucím generacím.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.