Základní výzkum

Archeologický výzkum vývoje historické krajiny Českomoravské vrchoviny se skládá z rekonstrukce jejího osídlení a zjistitelných ekonomik za pomoci využití i jiných druhů pramenů. Ze zsíkaných faktů lze sestavovat a neustále doplňovat obraz do 12. století trvale neosídleného území. Z tohoto důvodu je prostor unikátním souborem kulturně-historických faktů o prospektorství, kolonizaci a zakládání sídel, vzniku panství a jejich přeměn a historického vývoje sledovaného území až do současnosti s postižením změn v subsistenčních strategiích a vlivu na krajinu.

V sousilosti se systematickým výzkumem regionu vzniklo v Panské Lhotě Experimentální centrum, které zahrnuje archeometrickou, archeobotanickou labortař a zároveň laboratoř pro provádění experimentů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.